Advertisement

Öreg drogos nincs, öreg alkoholista van

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Tömör válaszok

De igen!

Az öreg alkoholista is egy öreg drogos.

Lehet, hogy a tilalom valamilyen szinten hozzájárul ahhoz, hogy sok drogos még fiatal felnőtt korában abbahagyja a drogozást. De az, hogy ne lenne öreg drogos, egyszerűen nem igaz. És a statisztikák egyáltalán nem mutatják azt, hogy a tilalom összességében véve számottevően csökkentené a drogosok számát.

Mivel az illegális szerek fogyasztásának társadalmi mértéke közvetlenül nem mérhető, ezért kevesebb adatból lehet a fogyasztók számára következtetni mint az alkohol esetében (ld. közvetett indikátorok és közvetlen indikátorok). Ha nem végeznek olyan kutatásokat, amik kifejezetten az idősebb korosztály (pl. 65 év felett) drogfogyasztási szokásait vizsgálja, akkor szinte lehetetlen megállapítani, hogy mekkora az "öreg drogos" populáció létszáma. Ezért tűnhet úgy, hogy viszonylag kevés az öreg drogos, mert sem a statisztikákban, sem a médiában nem látszanak.

Tilalom és egészségkárosodás

A heroinfogyasztók között nem azért fordulnak elő halálesetek, mert a heroin mérgező anyag lenne, ami hosszú távon roncsolná a szervezetet, mint pl. az alkohol, ami májkárosodáshoz és egyéb betegségekhez vezet. A heroin hosszú távú fogyasztása önmagában nem roncsolja sem a májat, sem az idegrendszert, sem a tüdőt, nem okoz rákot sem, és a legnagyobb kockázata a fizikai függőség.

A heroin-fogyasztók között nem azért fordulnak elő halálesetek, mert a heroin a körülményektől függetlenül káros volna az egészségre. Hanem azért, mert a heroin-tilalom károssá és veszélyessé teszi a heroin-fogyasztást.

A heroin-tilalom fokozza az egészségügyi veszélyeket

Ahol a heroinfogyasztók heroinfelíró programban vehetnek részt, nem büntetik őket és hozzáférnek a megfelelő szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz, ott a heroinfogyasztók átlagéletkora jóval magasabb. Lásd például Svájcot és Hollandiát. Ez utóbbi országban pl. öregek otthonát is nyitni kellett a kiöregedő heroinfogyasztóknak.

Öregek otthona heroin-függőknek: http://www.drogriporter.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=1400

Kifejtés

Terminológiai pontatlanság

 • ha egy szer szervezetre gyakorolt hatását vizsgáljuk, akkor önellentmondásba keveredünk, mert definíció szerint (linket, semleges terepről) az alkohol is drog, tehát az öreg alkoholista egyben öreg drogos is.
 • nem világos, hogy az alkoholista és a drogos nem problémás fogyasztót vagy problémás, diagnosztizálható szenvedélybeteg személyt jelent-e. Van, amikor előbbi, van amikor utóbbi, sőt néha kevert formában (drogbeteg személy vs. alkoholt rendszeresen fogyasztó, de nem klasszikus értelemben vett alkoholista) is használják.
 • nem világos, hogy a "drogos" kifejezés milyen szerre vonatkozik. Általában heroinnal szokták behelyettesíteni de előfordul, hogy marihuánára gondolnak.
 • Nincs meghatározva, hogy milyen életkort jelent az, hogy "öreg".


Ellenőrizhető tények, amik ellentmondanak az állításnak

 • Ha a diagnosztizált drogbetegek számát tekintjük összehasonlítási alapnak, akkor megtudható:
  • szerenként egy adott évben a kezelésben részt vevők életkori megoszlása (linkelni: adatok Magyarországról, az EU-ból (EMCDDA?), az USA-ból (DEA?)
  • ezek alapján az összehasonlítás elvégezhető
   • egy adott specifikus szer és az alkohol vagy
   • az összes illegális drog és az alkohol összehasonlításával
  • mivel a nincs öreg drogos állítás egy univerzális tagadás ezért egyetlen ellenpélda is cáfolja. Természetesen érdemes az arányokat is megvizsgálni és figyelembe venni.
  • ha szerspecifikusan vizsgáljuk az állítást akkor lehetséges, hogy találunk olyan illegális szert, amivel nem diagnosztizáltak egyetlen idős beteget sem. Ebben az esetben igaz az, hogy nincs öreg drogos (drogbeteg értelemben, az adott szerre tekintve). Ekkor ellenőrizni kell, hogy miért nincs öreg drogos?
   • az állítás azt sugallja, hogy azért, mert az adott szer annyira veszélyes, hogy a fogyasztók meghalnak (tipikus példa rá a heroin).
   • meg kell nézni, hogy milyen az adott szer fogyasztásának életkori eloszlása a vizsgált populációban, mekkora a leállók aránya és mi a leállás oka.
   • abban az esetben, ha a mortalitás a leállás egyedüli és kizárólagos oka, igaz az az állítás, hogy az adott szer azért veszélyesebb az alkoholnál, mert a fogyasztói mind meghalnak, mielőtt elérhetnék az öregkort. Amennyiben a leállás más okra is visszavezethető (spontán abbahagyás, terápiás segítség, vallási-hitéleti segítség, büntetőjogi következmény vagy ezek kombinációi), úgy minden nem öreg de leállt fogyasztó cáfolja az állítás sugallmazását.
   • nagyon szigorú módszertannal a vizsgált populáció tovább szűkíthető úgy, hogy csak már elhunyt személyeket vizsgálunk, akik fiatalabb korukban használták az adott azert, azután abbahagyták, megérték az öregkort szerhasználat nélkül és nem kábítószerrel kapcsolatos, természetes halállal haltak. Így kizárható az a kritika, hogy lehet, hogy valaki letette a heroint 25 évesen, de lehet, hogy újra rászokik majd 75 évesen.


Ellenőrizhetetlen tények

 • Mivel az illegális szerek fogyasztásának társadalmi mértéke közvetlenül nem mérhető ezért kevesebb adatból lehet a fogyasztók számára következtetni mint az alkohol esetében (ld. közvetett indikátorok és közvetlen indikátorok). Ha nem végeznek olyan kutatásokat, amik kifejezetten az idősebb korosztály (pl. 65 év felett) drogfogyasztási szokásait vizsgálja, akkor szinte lehetetlen megállapítani, hogy mekkora az "öreg drogos" populáció létszáma.

Ezért tűnhet úgy, hogy nem létezik öreg drogos populáció, mert sem a statisztikákban sem a médiában nem látszik.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.