Drogtilalolm
Advertisement

Ebbe a kategóriába azok a cikkek tartoznak, amik kifejezetten egy gyakran elhangzott prohibicionista állítást cáfolnak.

A létező cáfoló szócikkek listáját lásd: Category:Cáfoló szócikkek

Advertisement