Ebbe a kategóriába azok a szócikkek tartoznak, amelyek nem valamely prohibicionista állítást cáfolnak, hanem amik konkretizálják, hogy a legalizációt pártolók mit értenek az adott kifejezés alatt. Erre azért van szükség, mert gyakran előfordul a vitaparnerek részéről a straw man érvelés.

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.