Drogtilalolm
Advertisement

Állítás[]

Gyakran előforduló ellenvetés az, hogy egy illegális kábítószer gyengébb volta nem elegendő indok annak legalizációjához. Leginkább a marihuánára alkalmazzák ezt az érvelést azok, akik valamennyire már elfogadják azt a tényt, hogy a kábítószerek politikai szabályozása és azok veszélyessége nem áll okozati összefüggésben egymással (ld. pl. Lancet jelentés vagy a Nida kutatás eredményét)

Fórum kritika[]

Kétféleképp is lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy miért kellene egy drogot legalizálni, csak mert gyengébb a többinél.

1. A kriminalizálás alátámasztására felhozott egyik legerősebb érv az, hogy az illegális drogok azért illegálisak, mert veszélyesebbek a legálisaknál. Amennyiben valaki így érvel, akkor abban az esetben ha kiderül, hogy egy illegális drog sem egyénileg sem társadalmilag nem okoz több kárt, mint valamelyik legális drog, akkor ebben az esetben nem tartható tovább a kriminalizálás veszélyességi feltétele és ezért legalizálni kell. Vagy ahogy te is mondod, az igazságot úgy is helyre lehet állítani, hogy nem a marihuánát legalizálják, hanem kriminalizálják a másikat.


2. Meg kell nézni, hogy egyáltalán mi a kriminalizálás és legalizálás célja? Mit szeretne vele elérni az állam, közvetve a társadalom? A kriminalizálással csak a felszínen cél az, hogy az emberek ne merjenek illegális szert fogyasztani, mert tilos. De miért tilos? Mert veszélyes (ha igen, akkor lásd 1. pont eleje)? Nem csak ezért. Hanem azért lehet jogos egy tevékenység betiltása, mert így kevesebb társadalmi kárt okoz. Ezért nem legális a lopás, a gyorshajtás, a gyilkosság, stb. Ha ezeket engedélyeznénk, az több szenvedéssel járna. A drogkérdésben is érdemes feltenni azt a kérdést, hogy vajon a legalizálással vagy a kriminalizálással jár-e jobban a társadalom. Azok az érvek, amik a legalizáció mellett szólnak (és csak és kizárólag a drogfogyasztás kontextusában) leginkább abból a véleményből táplálkoznak, hogy a legalizáció kevesebb kárt okozna mind az egyénnek, mind a társadalomnak, és legfőképpen ezért lenne jobb, ha a fű legális lenne. Ennek alátámasztásában természetesen szerepet játszik az is, hogy a fű kevésbé veszélyes, mint a legális drogok, de nem ez az egyedüli és kizárólagos érv.

Remélem sikerült eloszlatnom egy elég gyakori félreértést.

Advertisement